Home link

Základná škola v Kvačanoch

Základná škola v Kvačanoch

Kvačany 22, Kvačany, Slovensko

Back to listing

Open to public

Základná škola v Kvačanoch

Účastníci tohtoročnej mobility vo Francúzsku (v októbri už budú žiakmi stredných škôl) prídu do našej školy, aby mladším i starším žiakom odprezentovali svoje skúsenosti a výstupy z mobility. V 9.triede uskutočnia motivačnú besedu, pretože ich bude čakať mobilita do krajiny partnerskej školy, s ktorou budú pracovať na eTwinning-projekte. Pripravia si zaujímavosti o Erasme, ktoré potom otestujú formou Kahoota. Najaktívnejších žiakov ocenia prezentmi. V škole vytvoria výstavu z ich mobility.