Home link

Střední škola právní Liberec

škola Liberec

Česká, Liberec, Česko

Back to listing

Střední škola právní Liberec

Setkání u kulatého stolu, diskuse o představách a zapojení se do projektů Erasmu+, možnosti kooperace mezi školami v rámci udržitelnosti ekonomiky a kulturního dědictví