Home link

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice

Masarykova 101, Luhačovice, Czechia

Back to listing

Open to public

Střední odborná škola Luhačovice

Setkání účastníků Erasmus+ z naší školy v oblasti odborného vzdělávání, žáků i pedagogů se zájemci, kteří se o této oblasti chtějí dozvědět více. Akce bude probíhat formou konzultací, prezentací ze stáží, sdílení zkušeností. V posledních letech se naši žáci a pedagogové účastnili stáží v různých zemích Evropy – Itálie, Slovinsko, Slovensko, Portugalsko, Malta, Irsko. Součástí akce je i ukázka výstupů ze stáží žáků uměleckých řemesel. Akce je určena pro žáky a pedagogy základních a středních škol a pro širokou veřejnost.