Home link

Stredná zdravotnícka škola, školská 230, Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Školská 230, 017 01 Považská Bystrica, Slovakia

Back to listing

Open to public

Stredná zdravotnícka škola, školská 230, Považská Bystrica

Plánujeme zorganizovať workshop, v rámci ktorého chceme účastníkom priblížiť možnosti, ktoré poskytuje Erasmus+. Pozveme naň učiteľov základných a stredných škôl z nášho okresu. Žiaci budú pútavým spôsobom prezentovať svoje zážitky, skúsenosti a príklady dobrej praxe z realizovaných zahraničných odborných stáží v Českej republike a v Portugalsku, priblížia život, kultúrne tradície a gastronómiu krajiny stáže. Na propagáciu pripravovanej akcie spracujeme informačný leták, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy, Facebooku a Instagrame. V priestoroch školy budú umiestnené banery s fotografiami z mobilít. O ErasmusDays budeme informovať aj v miestnych novinách.