from October 12 - 2023

Deň Erazmus

OBCHODNÁ AKADÉMIA, F. MADVU 2, PRIEVIDZA

Vocational training

Conference, presentation, round table

Meeting, open house, exhibition

Tags: Citizenship / civic engagement, Health

Start time: 08:00 End time: 12:00

Oslava dní Erasmus. Vypracovanie akreditácie, medializácia, exkurzie, workshopy o Erasmus. Ochrana klímy, starostlivosť o zdravie. Centrum odborného vzdelávania a prípravy v administratíve, ekonomike, financiách.

Event venue

klubovňa OA

F. Madvu 2
971 29 , Prievidza

https://www.oaprievidza.sk
wordcloud.jpg