from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Znáte kariérové poradenství?

EKS

Adult education

Other event

Tags: Other

Naše animované video hravou formou přibližuje, v jakých situacích je kariérové poradenství nápomocné - https://www.youtube.com/watch?v=pLWdTlDQQiA
V rámci projektu Erasmus+ jsme se snažili o rozšíření povědomí o kariérovém poradenství. Kariérový poradce hledá soulad mezi kariérní dráhou a osobními zájmy i předpoklady každého člověka a pracuje s odstraňováním bariér. Může pomoci člověku rozšířit obzory a ukázat, že jsou tu i jiné alternativy, než jaké zná z rodiny či sociálních sítí. Navštivte náš web pro více informací: https://bit.ly/3BVzeiO

Event venue

https://www.youtube.com/watch?v=pLWdTlDQQiA

Bubenská 47
17000, Praha 7

https://ekskurzy.cz/cs/karierovy-koucink
vodoznak1.png