from October 16 – 2020

YERELDEN KÜRESELE ERASMUS+

YENİYAPAN ORTAOKULU

School education

Conferences, presentations, round tables

Exhibition

Sports event, competition

Show, concert, festival

Other event

Tags: Culture & heritage, Ecology, Other, Social Inclusion, Solidarity

2020 Erasmus+ Okul Eğitimi Personel hareketliliğine "Bir nefes Doğa" projesi ile katılım sağlayan okulumuz proje konusu ile yerelde düzeyde gerçekleştirdiği etkinliklere, küresel bir boyut kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla okulumuz içine ve bahçesine proje konusu ile ilgili birçok etkinlik alanı yapılmıştır. Bu bağlamda da projemizin etki alanının genişlemesi amacı ile 19 ekim 2020 tarihinde saat 12:00-15:00 arasında erasmusdays etkinliği gerçekleştirilerek yerel ve ulusal alanda katılımcılarla projemizin tanınırlığı artırılacaktır.

Discover the Erasmus + project of this organization:

2020 Erasmus+ Okul Eğitimi Personel hareketliliğine "Bir nefes Doğa" projesi ile katılım sağlayan okulumuz, Proje ile okul dışı etkinliklerin nitelik ve niceliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Event venue

ALICIYENİYAPAN KÖYÜ, ÇELEBİ/KIRIKKALE
71100, KIRIKKALE

https://birnefesdoga.home.blog/
ERASMUSDAYS-1.jpg