from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie “Procedura wnioskowania i omówienie wniosku – Partnerstwa współpracy w SW – konkurs 2021”

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Higher education

Film projection

Tags: Other

Start time: 11:00 End time: 12:30

Niniejsze nagranie przybliża zagadnienia poruszone podczas webinariów nt. wniosku o dofinansowanie projektów Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego. Podczas wydarzenia przedstawiono podstawowe informacje o nowym programie Erasmus+, zasadach konkursu w roku 2021, charakterystyce projektów i zasadach finansowych a także strukturze i sposobie wypełniania wniosków.

Zapraszamy do oglądania!

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/w7muRYT9UzM
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-33.png