from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie “Kryteria oceny Partnerstw współpracy w szkolnictwie wyższym – konkurs 2021”

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Higher education

Film projection

Tags: Other

Start time: 14:30 End time: 15:45

Niniejsze nagranie przybliża zagadnienia poruszone podczas webinariów nt. wniosku o dofinansowanie projektów Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego. Podczas wydarzenia przedstawiono podstawowe informacje o nowym programie Erasmus+, zasadach konkursu w roku 2021, charakterystyce projektów i zasadach finansowych a także strukturze i sposobie wypełniania wniosków.

Zapraszamy do oglądania!

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/dD2Q-D9AdjQ
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-35.png