from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie cyklu warsztatów: Warsztat 2 – Mediacja językowa w praktyce

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

School education

Film projection

Tags: Distance learning

Start time: 09:00 End time: 09:30

Celem warsztatu jest pokazanie nauczycielom różnych zadań językowych o charakterze mediacyjnym. Zostanie zaprezentowane ich zastosowanie za pomocą narzędzi cyfrowych umożliwiających utrzymanie i wzmocnienie skutecznego kontaktu nauczyciela z uczniem/uczniami oraz uczniów między sobą, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pracy na odległość. Proponowane aktywności i ćwiczenia przeznaczone dla różnych poziomów biegłości językowej, z naciskiem na interakcje, mają za zadanie mobilizację w uczniach odpowiednich postaw i strategii mediacyjnych.

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/VW1ftWouxFI?list=PL4uAT93s-jT1ZwnsjT4KGRvBQamQ3JxLQ
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-22.png