from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie cyklu warsztatów: Warsztat 1 – Jak skutecznie nauczać online i offline mówienia w języku obcym?

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

School education

Film projection

Tags: Distance learning, Other

Start time: 11:00 End time: 11:40

Warsztat będzie poświęcony rozwijaniu płynności w mowie w języku angielskim jako obcym oraz zasadom nauczania mówienia na różnych poziomach biegłości językowej podczas zajęć analogowych i online. Omówione zostaną też krótko przyczyny trudności z mówieniem w języku obcym (potocznie zwane blokadą językową) i zaproponowane metody/techniki radzenia sobie z nimi w klasie i w środowisku zdalnym.

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/bZmGw09zpTM?list=PL4uAT93s-jT1ZwnsjT4KGRvBQamQ3JxLQ
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-17.png