from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie cyklu warsztatów: Sesja 5 – Narzędzia i możliwości edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

School education

Film projection

Tags: Distance learning, Other

Start time: 09:30 End time: 10:00

Minęło siedem lat funkcjonowania programu Erasmus+, siedem lat, które w sektorze Młodzież zaowocowały obfitością projektów oraz narzędzi pracy z młodymi ludźmi, które na stałe wpisały się w warsztat trenerów, liderów i nauczycieli.
Podczas panelu nastąpi prezentacja tego, w jaki sposób metody edukacji pozaformalnej – w tym narzędzia online – wzbogacają i zwiększają efektywność procesu uczenia się młodych osób.
Szerzej zostanie także omówiona gra edukacyjna „New Shores – a Game for Democracy”.

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/7fb3zScmWb0?list=PL4uAT93s-jT1ZwnsjT4KGRvBQamQ3JxLQ
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-14.png