from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie cyklu warsztatów: Sesja 4 – Różnorodność w edukacji dorosłych z perspektywy Erasmusa+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Adult education

Film projection

Tags: Other, Social Inclusion

Start time: 12:00 End time: 12:30

Podczas sesji będzie można przekonać się, jak bardzo sektor Edukacja dorosłych programu Erasmus+ jest różnorodny pod względem typów organizacji, grup docelowych i rozwijanych kompetencji, mimo że zajmuje się wyłącznie niezawodową edukacją dorosłych.
Beneficjentami sektora są organizacje pozarządowe różnego typu, w tym te działające na terenach wiejskich lub na rzecz osób niepełnosprawnych, zajmujące się edukacją proekologiczną, prozdrowotną, rodzicielską lub prowadzące Uniwersytety Trzeciego Wieku czy Uniwersytety Ludowe.

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/0FpFNHzKf1s?list=PL4uAT93s-jT1ZwnsjT4KGRvBQamQ3JxLQ
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-18.png