from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie cyklu warsztatów: Sesja 2 – Zawodowy Erasmus+ odporny na przyszłość?

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Vocational training

Film projection

Tags: Apprenticeship, Other

Start time: 08:00 End time: 08:30

Zawodowy Erasmus+ jest synonimem innowacyjności i wysokiej jakości kształcenia w szkolnictwie branżowym i technicznym w Polsce. Nowa edukacja zawodowa, którą beneficjenci budują w projektach mobilności i w ramach partnerstw strategicznych, jest oparta na strategiach lokalnego i regionalnego rozwoju. Dzięki kluczowemu partnerstwu z pracodawcami jest też zgodna z oczekiwaniami rynku pracy.

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/JdpGaRLF-yg?list=PL4uAT93s-jT1ZwnsjT4KGRvBQamQ3JxLQ
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-19.png