from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie cyklu “Dobre Pytanie” odc. 5

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Youth

Film projection

Tags: Economy

Start time: 09:00 End time: 10:00

Cykl "Dobre Pytanie" jest realizowany w ramach wsparcia inicjatywy Komisji Europejskiej „How to Be a Role Model". „How to Be a Role Model” to inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do grup defaworyzowanych i potrzebujących wsparcia. Głównym celem inicjatywy jest powołanie sieci osób i instytucji – wzorów do naśladowania, które mogłyby zainspirować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tj. ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, z kryminalną przeszłością i innych, do powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie.

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/1Gfj1-3G8LI?list=PL4uAT93s-jT0V47AUgZ2yOnIJK4OpQZck
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-1.png