from October 14 -2021 to to October 16 - 2021

Wspólne oglądanie “Akcje Erasmus Mundus w konkursach w 2021 r.”

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Youth

Film projection

Tags: Other

Start time: 09:00 End time: 11:00

Niniejsze nagranie przybliża zagadnienia poruszone podczas webinarium nt. konkursu wniosków w ramach działań Erasmus Mundus i Jean Monnet dostępnych w ramach naborów w programie Erasmus+. Podczas wydarzenia przedstawiono podstawowe informacje o ww. działaniach w ramach konkursu w roku 2021, charakterystyce projektów i zasadach finansowych.
Zapraszamy do oglądania!

Event venue

YouTube

Al. Jerozolimskie 142a
02-305, Warsaw

https://youtu.be/fuETDlSwwzg
ERASMUSDAYS_LOGO_BLUE_2021_PL@2x-32.png