from October 10 - 2019

The 21st century school – A 21. század iskolája

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Secondary Training School)

School education

Other event

We would like to organise workshops and open lessons for fellow professionals where we can share our Erasmus+ mobility experience. Topics included: flipped classroom, ICT tools, motivating students, critical thinking and problem solving, authentic materials, conflict management, 21st century competences, etc. // Olyan workshopokat és nyílt órákat szeretnénk szervezni magunk és többi szakember számára, ahol megoszthatjuk az Erasmus+ mobilitással kapcsolatos tapasztalatainkat. A témák többek között fordított osztályterem, IKT eszközö, a tanulók motiválása, kritikus gondolkodás és probléma megoldás, autentikus tananyagok, konfliktuskezelés, és a 21. századi kompetenciák lesznek.

Event venue

8 Trefort street
1088, Budapest

https://eltetreforterasmus.wixsite.com/website
944963_1104840332899412_1892228910924182735_n-1.jpg