from October 10 - 2019 to October 11 - 2019

Lekcje wychowawcze o programie Erasmus+ w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

School education

Other event

Wydarzenie składa się z szeregu lekcji przeprowadzonych na godzinach wychowawczych w różnych klasach dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach.
Opracowano scenariusz lekcji wychowawczej. Temat lekcji: "Erasmus+: europejski program mobilności młodzieży"
Cele lekcji:
1.Zapoznanie uczniów z ideą programu Erasmus+;
2.Pogłębienie wiedzy na temat możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu;
3.Wzmacnianie poczucia dumy z własnego kraju jako członka Unii Europejskiej;
4.Wzmacnianie dumy z przynależności do społeczeństwa Zespołu Szkół Elektrycznych, realizatora projektów unijnych;
5.Kształtowanie idei tolerancji i otwartości wobec kultury innych krajów Europy;

Lekcje będą przeprowadzone metodami aktywizującymi z wykorzystaniem internetu. Podczas zajęć zostanie przeprowadzony quiz o programie Erasmus+ podczas którego uczniowie będą samodzielnie wyszukiwali informacje o programie w internecie, między innymi na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, co przyczyni się do większej znajomości priorytetów programu przez uczniów ZSE w Kielcach

Event venue

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8
25-317, Kielce

http://www.zse-kielce.edu.pl/
61366753_2322124764722575_590150737221124096_n.jpg