from October 13 - 2022

Konferencja programu Erasmus+/ Power SE

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

School education

Conference, presentation, round table

Other event

Tags: Digital competencies ans literacy, Other, Research & development

Start time: 11:15 End time: 13:00

Konferencja promująca program Erasmus + i prezentująca rezultaty projektu POWER SE-2019-1-PL01-KA 101-062396 "Kompetencje kluczowe w praktyce". W ramach konferencji zaprezentujemy naszej społeczności szkolnej, rodzicom naszych uczniów oraz lokalnym władzom wartości związane z udziałem w projektach. przedstawimy również rozpoczynający się projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów "Spotkajmy się i uczmy się razem". Zostaną również przeprowadzone warsztaty przez Techniczne Zakłady Naukowe na których między innymi poznamy ich projekt Erasmus +.

Event venue

Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie

ul. Szkolna 6
42-233, Czarny Las

http://spczarny.pl/news/
75F1E0B8-EA75-4E8D-8F10-B455AADFBFED.jpeg