from October 10 - 2019

Koncert Zvonkohry (concert of Handbells)

Obec Kateřinice

Vocational training

Animation, concert, festival

Koncert zvoníků na ruční zvonky v evangelickém Kristově kostele na Husově náměstí v Ostravě v rámci programu Erasmus+ projetku Zvonky otevírají srdce Evropy. (Concert of handbells in evangelical Christ church of Hus square in Ostrava by programme Erasmus+ of project "Bells open the heart of Europe")

Event venue

Husovo náměstí
70200, Ostrava

https://www.obeckaterinice.cz/download/7/176/koncert_zvonkohry_ostrava_.jpg
SKM_C25819092711290-002.jpg