from October 15 – 2020 to to October 17 – 2020

Kırsal Alan Politika Reformları için Gençlik, Gençlik için Güçlendirilmiş Kırsal Alan

Çilimli Belediyesi

Adult education

Conferences, presentations, round tables

Online conferences, meetings and webinar

Tags: Economy, Other, Social Inclusion

Erasmus+ KA3 başlığı altında destelenen projemizin yaygınlaştırma çalışmalarını yaparak, projemizin sonuçlarını Erasmusdays kapsamında gerçekleştireceğimiz etkinlik ile paylaşacağız.

Discover the Erasmus + project of this organization: Discover the project

Projemiz kapsamında 18-25 yaş arası gençlere kırsal kalkınma tarımın gelişimi ile ilgili eğitim verildi.Kırsal alanda ve büyükşehirde yaşayan gençler arasındaki farklılıkları, sorunları ölçümlendi.

Event venue

Çifte Havuzlar, YTÜ-Davutpaşa Kampüsü, 34220 Esenler/İstanbul
34230, İstanbul

http://www.genclikicinkirsalalan.com
IMG_8605.jpg