from October 10 - 2019

How to capture the entrepreneurial potential of women? // Hogyan lehet felszínre hozni a nőkben rejlő vállalkozói kedvet?

HÉTFA Research Institute // HÉTFA Kutatóintézet Kft.

Higher education

Round table, testimonies

English: Women’s position in society and in the labour market has been an increasingly studied topic in economics, but more in sociology. In parallel, society’s interest has been directed towards these issues, as well. In the past years a series of international and local projects were initiated that encourage or assist in some way women to improve their social and economic positions; female business angel networks have turned their interest towards female start-up owners, while pitching and networking events for future women entrepreneurs are being organised on a regular basis in most bigger cities. Conferences and workshops create platforms for discussion and analysis, and more and more decision makers are searching for adequate policy instruments to tackle women’s unequal access to the entrepreneurial life. In the frame of our event, we organize an open discussion both for stakeholders (decision makers, companies) and the targeted women (students, mothers, career changers) with the aim to have an interactive brainstorming about the women entrepreneurs and their possibilities/obstacles. To do so, we introduce our project, its goals and the achievements so far: ‘ifempower – Interactive and mentorship based FEMale empowerment in the field of entrepreneurship’, which Erasmus+ project aims to empower females to get engaged in self-employment and entrepreneurship especially in SMEs. Besides giving an overview about the project’s main aims, the first output will be presented during the event. In the beginning of the strategic partnership with the coordination of HÉTFA the partners made a thorough investigation in seven partner countries on the main hindrances, challenges and strategies of women entrepreneurs. This study (‘Women Entrepreneurs in Europe: motivations, challenges and strategies’) and related series of workshops support the project to elaborate an internationally transferable module for university students from any fields to broaden their knowledge on entrepreneurship related topics and to provide hands-on training for their engagement in self-employment and entrepreneurship. Since the event will be hosted by LOFFICE running ‘Coworkid’, we also plan to showcase their work and opportunities provided closely related to our project. Coworkid foundation works hand-in-hand with Loffice coworking, and aims to create a word where family and parental duties are in perfect harmony with workplace duties. Coworkid offers free events, networking possibilities, and an amazing supporting environment – which gives place to our event - for parents, primarily potential female entrepreneurs. Our workshop is planned to be an interactive session for invited stakeholders from all axes of the triple helix to initiate a vivid conversation on the findings of the presented ifempower study (‘Women entrepreneurs in Europe: challenges, strategies and policies’), and possible inputs for the international ifempower module. Therefore, participants will have the chance to reflect to the presentations/best practices, share their experiences, and build network and gather more information about female entrepreneurs. The structure of the event will be as follows: - presentation of ifempower and the study on Women Entrepreneurs in Europe - roundtable discussion: reflections on the presentation - networking with café and snacks Target group: researchers and experts on the field, university professors and teachers, coordinators of incubator houses/mentor systems, representatives of civil society organizations related to female entrepreneurship, representatives of business angel networks, decision makers, representatives of open-minded companies and corporations who are ready to deal with the issue of reintegrating parents, and also (mainly female) university students and motivated women who are willing to enterprise. The event is open to the press/media. Hungarian: A nők társadalomban és a munkaerőpiacon elfoglalt helye a közgazdaságtan és még inkább a szociológia egy sokat kutatott témája. Ezzel párhuzamosan a társadalom érdeke is a kérdés aktív kutatása. Az elmúlt években számos nemzetközi és nemzeti projekt indult, amelyek valamilyen módon ösztönzik vagy segítik a nők társadalmi és gazdasági helyzetének javítását. A női üzleti angyalhálózatok érdeklődése a női start-up tulajdonosok felé fordult, míg a legtöbb nagyobb városban rendszeresen szerveznek bemutatkozó és kapcsolatépítő eseményeket a jövőbeli női vállalkozók számára. A konferenciák és a különböző workshopok platformokat teremtenek a párbeszédhez és az elemzéshez, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több döntéshozó keresse a megfelelő szakpolitikai eszközöket a nők vállalkozói léthez való egyenlőtlen hozzáférésének kiküszöböléséhez. Rendezvényünk célja egy nyílt eszmecsere kialakítása az érintett döntéshozók/vállalatvezetők és nők (egyetemista hallgatók, édesanyák, karrierváltókat) között, valamint célunk, hogy interaktív párbeszéd alakuljon ki a női vállalkozókról és lehetőségeikről/nehézségeikről. Ennek érdekében bemutatásra kerül az ifempower projekt, valamint annak célkitűzései és eddig elért eredményei: „ifempower – Interaktív és mentorálás alapú fejlesztés a vállalkozásindításhoz nőknek” – az Erasmus+ program keretében megvalósuló projekt célja, hogy ösztönözze a nőket a vállalkozói tevékenység folytatására, különösek a kkv szektorban. A projekt fő céljainak bemutatása mellett a rendezvény keretein belül sor kerül az első eredmény bemutatására is, amely egy alapos, a női vállalkozók főbb kihívásairól és stratégiáiról szóló részletes kutatás. Az ennek alapján elkészült tanulmány („Női vállalkozók Európában: motivációk, kihívások, stratégiák”) és az ehhez kapcsolódó workshop-sorozat segítségével kidolgozásra került egy nemzetközi felsőoktatási modul is a projekt keretében, mely képzési területtől függetlenül arra bátorítja a hallgatókat, hogy növeljék ismereteiket a vállalkozói tevékenységek témakörében, valamint hasznos ismereteket nyújt a vállalkozással kapcsolatos témákban. Mivel a rendezvény a Loffice közösségi irodában kerül megrendezésre, amely a Coworkid alapítvány székhelye is, az alapítvány bemutatása is célunk, hiszen annak munkája és kínált lehetőségei szorosan összefüggenek az ifempower tevékenységeivel. A Coworkid célja egy olyan környezet kialakítása, melyben a családi és szülői kötelezettségek tökéletes harmóniában tudnak lenni a munkahelyi feladatokkal. Ennek érdekében ingyenes előadásokat, networking eseményeket és egy, a harmóniát tökéletesen segítő környezetet kínál szülőknek, illetve elsősorban olyan kismamáknak, akik nyitottak a vállalkozásra. Mivel a workshop célja, hogy interaktív beszélgetést kezdeményezzen a témában, valamint további jó gyakorlatokat gyűjtsön a kifejlesztett modulhoz, a meghívottaknak lehetőségük lesz megosztani meglátásaikat a bemutatott tanulmánnyal kapcsolatban, valamint a témában szerzett tapasztalataikat is örömmel fogadjuk. Emellett lehetőséget kínálunk a kapcsolatépítésre is. Eseményünk a következőképpen épül fel: - az ifempower projekt és az elkészült tanulmány (Női vállalkozók Európában: motivációk, kihívások, stratégiák) bemutatása - kerekasztal beszélgetés: reflektálás a prezentációkra, tapasztalatok megosztása - kapcsolatépítés kávé és harapnivaló társaságában Célcsoport: a terület kutatói és szakértői, egyetemi tanárok és oktatók, inkubátorházak/mentorrendszerek koordinátorai, a női vállalkozásokkal kapcsolatos civil szervezetek képviselői, üzleti angyalhálózatok képviselői, döntéshozók, olyan nyitott gondolkodású vállalatok képviselői, akik készek foglalkozni a szülők munkába való reintegrációjának kérdéskörével, valamint (főleg női) vállalkozás iránt érdeklődő egyetemi hallgatók/motivált nők. Az esemény sajtónyilvános.

cof