from October 15- 2021

#HelloErasmusDays

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s. r. o.

School education

open houses

Tags: Other

Start time: 08:00 End time: 15:00

Event proběhne formou Dne otevřených dveří, na kterém budou prezentovány aktivity školy v oblasti projektu Erasmus. Konkrétně partnerský projekt GamifyIt, ale i další možnosti zapojování studentů do zahraničních výjezdů prostřednictvím tohoto programu.
Protože hlavním tématem našeho projektu je tvorba her, budou mít návštěvníci eventu možnost seznámit se s různými hravými formami výuky prostřednictvím workshopů. Ty budou propagovat i znalosti dalších evropských jazyků prostřednictvím zajímavých aktivit, které motivují k dalšímu rozvoji.

Event venue

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s. r. o.,

Čs. exilu 491/23
747 23, Ostrava-Poruba

https://www.gymnaziumhello.cz
Logo-1.png