from October 13 - 2022 to October 14 - 2022

From Rijeka to Europe

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

School education

Conference, presentation, round table

Testimonies, meetings, open house

Tags: Other

Start time: 09:00 End time: 13:00

Događaj će istaknuti mogućnosti Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 (KA1) u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Kroz prezentacije i radionice sa sudionicima predstaviti ćemo benefite vezane za profesionalni i osobni aspekt koje su polaznici stekli sudjelovanjem u programu "From Rijeka to Europe - FRE", šifra projekta: 2019-1-HR01-KA102-060676. Polaznici mobilnosti istaknuti će svoje dojmove kojima će potaknuti buduće sudionike te ćemo ujedno iskoristiti priliku za najavu i promociju novoodobrenog projekta.

Event venue

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Zvonimirova 12
51000, Rijeka

https://eios.hr
vizual_page-0001.jpg