from October 15 – 2020

ERASMUS day Pruské

SOŠ Pruské

Vocational training

Exhibition

Testimonies, meetings, open house

Facebook live, Instagram story,...

Tags: Alumni, Apprenticeship

Dňa 15.10. plánujeme v našej škole - SOŠ Pruské uskutočniť "deň otvorených dverí. Počas tohto dňa, keď našu školu navštívi množstvo žiakov základných škôl, rodičov, zamestnávateľov, bývalých žiakov, pripravíme samostatnú triedu, kde budú nástenky s orázkami a informáciami z jednotlivých aktivít programu Erasmus+. Okrem toho tu budú žiaci, ktorí participovali pri projektoch a priebežne budú premietať prezentácie, diskutovať a odpovedať na otázky návštevníkov. Sprievodnou aktivitou bude živé video, odvysielané na facebookovej stránke školy.

Discover the Erasmus + project of this organization: Discover the project

Projekt je určený na mobility jednotlivcov - učiteľov aj žiakov. Ich cieľom je priniesť do vzdelávacieho procesu nové trendy a metódy. Študenti a učitelia si rozšíria svoje odborné kompetencie.

Event venue

Pruské 294
01852, Pruské

http://www.sospruske.sk/
105407223_746141949466670_8447879950490239706_n.png