from October 09 - 2023 to October 10 - 2023

Еразъм+ Дни – Информционни срещи

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Higher education

Meeting, open house, exhibition

Testimonies, meetings, open house

Tags: Citizenship / civic engagement, Culture & heritage, Inclusion & diversity

Start time: 13:00 End time: 16:30

В периода от 09.10.2023 г. до 10.10.2023 г. планираме провеждането на информационни срещи посветени на програма "Еразъм+", като срещите ще включват и споделяне на опит от участници във всички видове мобилности, както и рекламна кампания с ресурсите на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", с които разполагаме благодарение на участието ни в програмата.

Event venue

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

ул. "Университетска" № 115 ; ул. "Червени ескадрони“ № 22
9700, Шумен

https://www.erasmus.shu.bg/
Erasmus-Days-2023-2-1.jpg