from October 13 - 2022

ЕПАЛЕ во Еразмус+, алатки и практични примери за соработка

National Agency for European Educational Programmes and Mobility

School education

Online conference, webinar, Facebook live

Tags: Other

Start time: 13:00 End time: 15:00

ЕПАЛЕ Националниот сервис за поддршка организира вебинар:

ЕПАЛЕ во Еразмус+, алатки и практични примери за соработка. Вебинарот има за цел да ја поттикне меѓународната соработка на организациите вклучени во било која форма на образованието за возрасни и да го олесни пристапот do Еразмуз+ програмата.

Ќе бидат презентирани повеќе алатки за креирање меѓународни проекти, барање партнери, промоција организации/проекти/можности за учење, како и новата алатка просторот Еразмус плус.

Форма за апликација: https://forms.gle/cAkZLMjND7W24ZFo7

Event venue

Online

Bul. Kuzman Josifovski Pitu 16
1000, Skopje

https://na.org.mk
EPALE_ED2022.jpg